Onze stallingsvoorwaarden zijn:

 

U stalt op eigen risico: enige vorm van schade aan uw gestalde object is door onze verzekering niet gedekt!

In de periode tussen 15 maart en 15 oktober zijn de openingstijden voor ophalen van uw caravan als volgt:

-   woensdag van 13.00 tot 19.00 uur (melden voor halen van caravan vóór dinsdag 12.00 uur)
-  vrijdag van 13.00 tot 19.00 uur (melden voor halen van caravan vóór donderdag 12.00 uur)
-  zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur (melden voor halen van caravan vóór donderdag 12.00 uur)

3x halen en brengen bij stalgeld inbegrepen, bij meerdere keren wordt € 15 per keer in rekening gebracht.
Voor de winterperiode = 16 oktober t/m 14 maart zijn de openingstijden op aanvraag.
Indien u niet meer van onze stalling gebruik wenst te maken dient u dit vóór 1 augustus aan ons kenbaar te maken. Bij geen of opzegging na 1 augustus brengen wij u het gehele jaarbedrag in rekening!
Gasflessen mogen uitdrukkelijk niet in de caravan aanwezig zijn ivm de brandverzekering!.
De naam en het adres van de eigenaar graag duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de caravan.
Bij gebruik van disselsloten tegen diefstal, altijd een reservesleutel afgeven aan de verhuurder.
Wij respecteren de zondagsrust.
Caravan of het te stallen object wordt enkel door de verhuurder in- of uit de loods gereden.